De Sint is nog lekker aan het genieten in Spanje. Maar zijn Pieten zijn druk in beraad over de reis naar Nederland. Hoe zorgen zij ervoor dat Sint, Pieten en alle lieve Gilse kindjes en ouders hen veilig en gezellig kunnen zien?? Zodra zij eruit zijn en een mooi plan hebben, laten wij dat uiteraard weten! Wordt vervolgd…